Klaster Horehronie

Klaster Horehronie – združenie cestovného ruchu bol založený v roku 2011 ako prvá organizácia destinačného manažmentu v regióne.

Jeho úlohou je rozvoj cestovného ruchu, zvyšovanie kvality služieb, vytváranie produktov pre návštevníkov, propagácia regiónu na Slovensku a v zahraničí, spájanie podnikateľských subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu a vytváranie synergie medzi podnikateľskou sférou a verejnou správou.

V roku 2012 sa stal Klaster Horehronie iniciátorom a zakladateľom oblastnej organizácie cestovného ruchu Nízke Tatry Juh, ktorá funguje na základe zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu. Prostredníctvom účelových dotácií Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tak organizácia môže realizovať väčšinu svojich aktivít.

V súčasnej dobe zabezpečujú naše aktivity viac ako 90% propagácie regiónu a podporujú každoročný nárast návštevnosti a tržieb v cestovnom ruchu na Horehroní.

Aktivity organizácií:

 • prevádzkovanie dopravy /skibus, tourbus, cyklobus, na objednávku pre skupiny, firmy a školy/
 • prevádzkovanie požičovne bicyklov a elektrobicyklov
 • prevádzkovanie systému kvality ubytovacích a stravovacích zariadení
 • koordinácia a realizácia investičných projektov zameraných na tvorbu infraštruktúry v cestovnom ruchu /cyklotrasy, cyklocesty, chodníky/

Členmi organizácií k 1. 12. 2016 sú:

podnikateľské subjekty:
Tále Ski, golf & hotel resort
Tatry mountain resort
Mýto Ski Centrum
Hotel Partizán
Hotel Bystrá
Čiernohronská železnica
Salaš Zbojská

mestá a obce:
Brezno
Tisovec
Braväcovo
Bystrá
Čierny Balog
Horná Lehota
Mýto pod Ďumbierom


Klaster Horehronie

Predseda predstavenstva
Ing. Ľuboš Ďurinďák /Tále, a.s./

Podpredseda predstavenstva
JUDr. Tomáš Abel /mesto Brezno/

Podpredseda predstavenstva
Ing. František Budovec /obec Čierny Balog/

Predseda dozornej rady
Ing. Roman Švantner /obec Mýto pod Ďumbierom/

Výkonný riaditeľ
Ing. Milan Gemzický

Klaster Horehronie – združenie cestovného ruchu
Mýto pod Ďumbierom 64
976 44 Mýto pod Ďumbierom
Slovenská republika
IČO 45 736 103
+421 904 633 622
gemzicky@horehronie.net

oocr Nízke Tatry Juh

Predseda predstavenstva
Ing. Ľuboš Ďurinďák /Tále, a.s./

Podpredseda predstavenstva
Marian Alberty /obec Bystrá/

Predseda dozornej rady
Ing. Roman Švantner /obec Mýto pod Ďumbierom/

Výkonný riaditeľ
Ing. Milan Gemzický

Nízke Tatry Juh – oblastná organizácia cestovného ruchu
Mýto pod Ďumbierom 64
976 44 Mýto pod Ďumbierom
Slovenská republika
IČO 42 299 381
+421 904 633 622
gemzicky@horehronie.net


zmluvy a verejné obstarávania

pdficon  Stanovy Klaster Horehronie – združenie cestovného ruchu

pdficon  Výročná správa Klaster Horehronie – 2012

zmluvy a verejné obstarávania

pdficon  Zakladateľská zmluva o založení oocr Nízke Tatry Juh

pdficon  Stanovy oocr Nízke Tatry Juh

pdficon  Výročná správa oocr Nízke Tatry Juh – 2012

pdficon  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

pdficon  Informácia o zadávaní zákazky

  excelicon  Faktúry a objednávky 2014

pdficon  Výzva na CP stany HH GF 2016

pdficon  Výzva na CP stage HH GF 2016

pdficon  Výzva na CP Veža Tále

Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia CP Veža Tále

Zmluvy 2014
 • pdficon  Zmluva o poskytovaní služieb č. ZPI2013002
  • pdficon  Dodatok ku zmluve o poskytovaní služieb č. ZPI 2013002
 • pdficon  Zmluva o prevode práv a povinností prevádzky web stránky
 • pdficon  Zmluva o nájme reklamnej plochy
 • pdficon  Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb
 • pdficon  Zmluva o spolupráci pri poskytovaní prepravných služieb v mesiaci január
 • pdficon  Zmluva o spolupráci pri poskytovaní prepravných služieb v mesiaci február
 • pdficon  Zmluva o spolupráci pri poskytovaní prepravných služieb v mesiaci júl
 • pdficon  Zmluva o spolupráci pri poskytovaní prepravných služieb v mesiaci august
 • pdficon  Zmluva o dielo
zverejnovane dokumenty 2015 a 2016

Quality Star

„Quality Star“ je prémiový produkt Klastra Horehronie určený pre ubytovacie a stravovacie zariadenia, pre regionálnych výrobcov a samozrejme pre klienta, ktorému pomôže pri výbere kvality.

Viac informácií nájdete na qualitystar.sk